sektory

Priemyselné sektory

 

Takmer vždy, pri každodennej činnosti, sa dostávate do kontaktu so spoločnosťou Vinçotte. Len si pomyslite na bezpečnosť prostredia kde bývate alebo pracujete, kvalitu výrobkov vo vašom podniku a na snahu, aby ste zabezpečili súlad s environmentálnymi, technickými, etickými a právnymi normami: to sú všetko veci, kde sa môžete spoľahnúť na Vinçotte každý jeden deň.

S našim zameraním na kvalitu, inovácie a spokojnosť zákazníka môžeme teraz splniť rolu globálneho poskytovateľa služieb, ktorý sa opiera o trvalé investície do znalostí a technológií spoločne s neustálym vývojom nových produktov a trhov.

Naša celosvetová sieť zamestnancov, široké znalosti  sú kľúčové na garantovanie unikátneho poskytnutia služby výhodnej pre každú činnosť spoločnosti, pre každý priemyselný sektor.