Lab

Naše laboratórne aktivity

Jedna z najsilnejších konkurenčných výhod spoločnosti VINCOTTE je investícia do výskumu a inovácií zameraných na zlepšovanie kvality, bezpečnosti a životného prostredia. Vzhľadom k viac než 3000m2 výskumných a testovacích priestorov, ktorými disponuje skupina VINCOTTE, ponúkajú laboratóriá plne integrovaný rozsah technických služieb zameraných na testovanie produktov, materiálov, zariadení a strojov.

Veľa technologických riešení vyvinutých v laboratóriách spoločnosti bolo natoľko špecifických, že na ich základe boli vypracované nové normy. Tieto poznatky sú prevedené do služieb celosvetovo využívaných vo všetkých odvetviach činností.

Laboratóriá Vám tiež ponúkajú možnosť certifikácie Vašich výrobkov. Vďaka nezávislému štatútu našej spoločnosti, získate pridanú hodnotu pre validáciu Vašich produktov a to najmä v oblastich kde kľúčovou úlohou je bezpečnosť.

Túžba po zlepšovaní, dôvera, trvalo dobrá povesť a inšpirácia sú heslá korešpondujúce s prácou v našich laboratóriách. Máme rozsiahly tím technikov a inžinierov ktorí zaručujú dosahovanie týchto cieľov.

Vďaka našim multidiscipIinárnym poznatkom, Vám naše laboratóriá zaručia nákup flexibilných služieb pre vývoj, organizáciu a realizáciu kvality, bezpečnosť testov a meraní.

Ak hľadáte konkrétne služby, ktoré neviete nájsť na našich webových stránkach, neváhajte nás kontaktovať.