Novinky & udalosti

marec 2017 -  programom vzdelávania "Absolvent nadstavbového kurzu Manažér kvality Junior", sme úspešne začali spoluprácu s Materiálovotechnologickou fakultou STU Bratislava so sídlom v Trnave.

 dscf2081

 

OHSAS 18001 bude nahradená normou ISO 45001

 Viac informácií nájdete v článku 1 a článku 2.

 

1.2.2016 -  bol vydaný preklad normy ISO 9001:2015  aj v slovenskom jazyku

1.4.2016 - bol vydaný preklad normy ISO 14001:2015 aj v slovenskom jazyku 

1.5.2016 - sa pripravuje vydanie normy ISO 9000 1.5.2016 aj  v slovenskom jazyku

 

Nové revízie noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 - certifikácia

Dňa 16.12.2015 sme získlali akreditáciu BELAC na certifikáciu manažérskych systémov podľa novej revízie ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

 

Pripravili sme pre Vás spoločné školenia s firmou ATTN Consulting 

 

Školenie

Košice

Bratislava

Zmeny v novej revízii noriem ISO 9001 a ISO 14001

22.3.2016

12.7.2016

2.11.2016

26.1.2016

17.5.2016

6.9.2016

Systém manažérstva kvality podľa novej revízie ISO 9001:2015

2.2.2016

24.5.2016

13.9.2016

30.3.2016

19.7.2016

8.11.2016

Systém environmentálneho manažérstva podľa novej revízie ISO 14001:2015

5.4.2016

26.7.2016

15.11.2016

9.2.2016

31.5.2016

20.9.2016

Systém riadenia informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013

16.2.2016

7.6.2016

27.9.2016

12.4.2016

2.8.2016

22.11.2016

Spoločenská zodpovednosť IQNet SR - 10 a ISO 26000

19.4.2016

9.8.2016

29.11.2016

23.2.2016

14.6.2016

4.10.2016

Integrovaný systém riadenia podľa nových revízii noriem

1.3.2016

21.6.2016

11.10.2016

26.4.2016

16.8.2016

6.12.2016

Interný audítor systému riadenia podľa ISO 19011

3.5.2016

23.8.2016

13.12.2016

8.3.2016

28.6.2016

18.10.2016

Risk management ISO 31000

15.3.2016

6.7.2016

25.10.2016

10.5.2016

30.8.2016

20.12.2016

 

 

Bližšie informácie nájdete tu.

Na vyššie uvedené školenia a môžete prihlásiť tu.

 

V Čechách sme otvorili pobočku VINCOTTE v Hradci Králové

 V lete 2015 sme otvorili pobočku v Hradci Králové. Vďaka tejto kancelárii môžeme plnohodnotne ponúkať služby aj v ČR.