Ponuka služieb v oblasti obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov

Akreditované Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov

Optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov (CO2)

Posúdenie možnosti využitia inštalovaných kontinuálnych emisných monitorovacích systémov k optimalizácii (t.j. minimalizácii) bilan-covaných množstiev emisií CO2

Právne poradenstvo v oblasti obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov

Spracovanie žiadosti o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov

Poradenstvo pri implementácii environmentálneho systému manažérstva podľa normy ISO 14001 na systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov