Ochrana životného prostredia

Odvetvie životného prostredia : spoločnosti Vinçotte vzniklo za účelom poskytovať odbornú pomoc na vysokej úrovni v oblasti životného prostredia  pre existujúcich  a nastávajúcich partnerov s využitím  vedomostí a skúseností, ktoré sa nahromadili v spoločnosti Vinçotte za niekoľko desiatok rokov.

Meranie emisií

Odkrytie azbestu, merania

Vypracovanie dokumentov v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch

Overenie CO2

Štúdia vplyvov, preskúšanie, odborná znalosť

Audit zhody s právnymi predpismi

Úlohy zmocnenca pre životné prostredie

Due Diligence z pohľadu životného prostredia.

ATEX - protivýbuchová ochrana

Hluk

Ochrana pôdy a vody

 

 

Prečo sa oplatí vybrať si Vincotte?

 

... pretože vďaka rozsiahlej škále svojich služieb ponúka komplexné riešenia.

... pretože sa opiera o viac než 135-ročné medzinárodné skúsenosti.

... pretože má expertov na veľký počet národných i medzinárodných noriem a predpisov.

... pretože viac než 1800 zamestnancov spoločnosti Vincotte dnes a denne robí všetko pre Váš úspech.

... pretože 14 z 15 najväčších spoločností na svete si vybralo Vincotte.

 

... lebo 45 000 klientov sa jednoducho nemôže mýliť !