Certifikácia
systému manažérstva BCM podľa BS 25999
systému energetického manažérstva ISO 50001-2011
 
 
Posúdenie Vášho systému
 
Ak už máte zavedený a plne funkčný systém, alebo naopak si ho iba plánujete zaviesť, ponúkame Vám jeho nezávislé posúdenie skúsenými pracovníkmi - zistíte ako je Váš systém efektívny, aké máte príležitosti na jeho zlepšenie, kde je a kde nie je súlad s normou alebo s legislatívou. Posúdime a porovnáme vami vybrané procesy alebo lokality.