Vypracovanie dokumentácie k bezpečnostnému projektu

Obsah a postup prác

  • Analýza súčasného stavu z pohľadu ochrany osobných údajov,
  • Vypracovanie dokumentácie podľa zákona č. 122/2013 Zb. a vyhlášky č.164/2013 Zb.z. (bezpečnostnej smernice, bezpečnostného projektu, evidenčných kariet)
  • Odovzdanie dokumentácie, vyškolenie oprávnených osôb, registrácia systému na úrade.
Vzhľadom na prechodné ustanovenia zákona č. 122/2013 Zb. z. je potrebné dodržať nasledovné termíny:
- do 1.1.2014 poučiť oprávnené osoby a uviesť do súladu všetky informačné systémy v ktorých sa spracúvajú osobné údaje so zákonom č. 122/2013 zb. z.
- do 1.4.2014 zabezpečiť súlad existujúcej bezpečnostnej dokumentácie so zákonom č. 122/2013 Zb. z.
- do 1.7.2013 poverenia zodpovednej osoby uviesť do súladu so zákonom č. 122/2013 Zb. z., uviesť do súladu zmluvný vzťah so sprostredkovateľom