Služby Vinçotte - Prehľad

pho_dienstenTri kľúčové oblasti Vinçotte sú bezpečnosť, kvalita a ochrana životného prostredia. Pri poskytovaní služieb, ku kontrole, certifikácii, ako i testovaniu používa spoločnosť Vincotte najmodernejšiu techniku.

Naše služby zahŕňajú najčastejšie certifikáciu konformity, testy a merania predchádzajúce vlastnému certifikačnému procesu a konečne školenia a poradenstvo.

V súčasnosti poskytuje Vinçotte svojím zákazníkom viac ako 130 rôznych špecializovaných služieb. Spoločnosť vyniká medzi ostatnými spoločnosťami vďaka vysokej kvalite ponúkaných služieb.

Táto kvalita Vinçotte je zabezpečená vlastným výskumným strediskom a laboratóriami; ročnými investíciami do školení personálu vo výške 3 miliónov EUR a spoluprácou s externými výskumnými strediskami, univerzitami a akademickým personálom.