Poslanie a hodnoty Vinçotte

Poslanie

'Vinçotte zabezpečuje pri zvládaní rizík zákazníkov značnú pridanú hodnotu tým, že sa snaží o maximálne preberanie zodpovednosti. Dosahuje to tak, že certifikáciu, preskúmanie a kontrolu, ponúka ako nestranné, nezávislé a zároveň profesionálne a inovatívne služby. Naším hlavným cieľom je prispieť k zachovaniu kvality a bezpečnosti každodenného života´.

Medzinárodne uznávané logo Vinçotte zaručuje priebežnú kontrolu bezpečnosti, kvality a životného prostredia. Viac ako 100 ročná skúsenosť v oblasti skúšobníctva, testovania/hodnotenia umožnila vytvorenie takého know-how, ktoré zabezpečuje zníženie rizika a chýb a zabezpečuje pre Vašu Spoločnosť a jej klientov spokojnosť a pohodu.

Ako ´Dodávateľ globálneho riešenia´ Vám Vinçotte ponúka pomoc pri Vašich medzinárodných projektoch od začatia až po ich ukončenie, pri certifikácii, pri preskúmaní ako i hodnotení, počas celého životného cyklu výrobku, bez ohľadu na to, či sa jedná o tradičný výrobok, investíciu alebo služby. Náš pracovník, ako prostredník medzi Vami a našimi technikmi a špecialistami vypracuje s Vašou spoluprácou riešenie, ktoré najviac vyhovuje Vášmu projektu. 

Hodnoty

Naše hodnoty, založené na 'Corporate Governance' (zodpovedné vedenie spoločnosti) sa sústreďujú na dosiahnutie spokojnosti všetkých partnerov. Toto je základným predpokladom na získanie maximálnej konkurencieschopnosti našej spoločnosti.

Samozrejme, na prvom mieste sú naši zákazníci; naším cieľom je byť pre nich flexibilným partnerom a dodávateľom globálneho riešenia. Odborníci Vinçotte nečakajú na vznik problémov, aktívne vyhľadávajú nové možné požiadavky v záujme súčasných ale i budúcich zákazníkov, aby mohli spontánne ponúknuť riešenia, a to ako tradičné služby na nových trhoch alebo i nové služby na stávajúcich trhoch.

Vinçotte má len v Belgicku viac ako 1700 vysokokvalifikovaných spolupracovníkov; inžinierov, špecialistov, vysokoškolských docentov. Vďaka úzkym kontaktom s akademickým prostredím a stálym investíciám do školení, sú naši spolupracovníci schopní držať krok s technologickým vývojom vo svojej odbornosti. 

Ako nestranný, nezávislý partner, dokážeme objektívne posúdiť oblasť kvality, bezpečnosti a životného prostredia. V priebehu viac ako 100 rokov si získal Vincotte meno otvoreného, úprimného partnera. Vďaka bezúhonnosti, obracia sa mnoho firiem a medzinárodných inštitúcií práve na odbornosť Vincotte.