Slovník pojmů

Aby dále nedocházelo k nejasnostem, nájdete zde vysvětlení následovných pojmů, se kterými se dále pracuje.

Rozhraní (aplikace)

Rozhraním se myslí aplikace pro rezervaci kurtů.
Obr.1: Přihlašovací obrazovka do klientskeho rozhraní

Uživatelská kategorie

Kategorie uživatelů je název pro skupinu uživatelů rovnakých vlastností. Kategorií se rozumí například "obsluha", která zahrnuje všechny uživatele, kteří pracují v squashcentru, pracují za barem, komunikují se zákazníky, zadávají a ruší rezervace a pod.
Zákaznické kategorie jsou například:

 • Neregistrovaný
  • Běžný návštěvník sportovního centra. Nevlastní žádnou klubovou kartu. Každému novému návštěvníkovi je při jeho první návštěvě automaticky přirazeno členství v kategorii neregistrovaný. Nemá vůbec možnost rezervovat si kurty přes on-line klietske rozhraní.
 • Klub
  • Uživatel je pravidelným návštěvníkem sportovního centra. Platí pro něj zvýhodněné ceny. Platnost kategorie je časovo ohraničená. Cena kategorie je časovo závislá (cena Klub karty je v lednu jiná než v srpnu).
 • Klub PRO
  • Členství pro závodní hráče. Pokud si uživatel rezervuje hodinu dopředu, platí pro něj ceny podle cenníku, typ rezervace je běžná. Hráč může ale také využít neobsazené kurty (nesmí je předem rezervovat) a hraje zadarmo. Pokud využije "tréningovou" hodinu ke hře s "neklubovým" hráčem, platí druhý hráč půlku kurtu podle cenníku (tj. půlhodina je zadaná pro hráče Klub PRO a druhá půlhodina pro spoluhráče podle jeho kategorie).
 • Hráč SquashPark ligy
  • Hráč celoroční ligové soutěže vrámci sportovního centra. Hodiny rezervované pro typ "liga" jsou za výhodnější sazbu, rezervace kurtů pro hru mimo ligu (typ rezervace "běžná") se řídí běžnými cenami (mohou být samozřejmě výhodnější - závisí od zadání v cenníku). Platnost kategorie je do konce sezóny (tj. ohraničena konkrétním datumem). Přístup přes on-line rezervace podle uvážení administrátora (doporučuje se "stručný").
 • Kredit 5000
  • Uživatel jsi zakoupí kredit v hodnotě 5000 za výhodnější cenu. Při rezervaci jsou mu z tohoto kreditu automaticky ztrhávány ceny kurtů (popř. dalších objektů), které si rezervuje.
 • Fix
  • Rezervace fixních hodin. Pro uživatele jsou za výhodnější sazbu (podle cenníku) rezervovány pevné hodiny v jistém období. Má možnost příležitostně tuto fixnou rezervaci zrušit a místo ní má nárok na bezplatnou náhradu. Nemá nárok na jiné rezervace kromě náhrad. Fixní hodiny je možno zadat pomocí rozhraní, kde se zadá den týdne, hodina a datum od - do a automaticky se pro hráče v rozhraní těch datumů zarezervuje kurt.
 • Student, senior a pod.
  • Katgorie uživatelů se zvýhodněnou sazbou - řídí se podle cenníku.

Uživatel

Konkrétní člověk. Do aplikace se zadá jeho jméno, kontakt, popřípadě e-mail. Pokud bude mít přístup ke klientskemu rozhraní, dostane také přidělen login a heslo.
Každý uživatel musí být přirazen do některé z kategorií, jinak pro něj není možné vytvořit rezervaci. Jeden uživatel může být členem více kategorií.

Login a heslo

Přihlašovací jméno a heslo, pomocí kterého se uživatel přihlašuje do aplikace. Jeden uživatel má jedno jméno a heslo i kdyby měl přiděleno vícero kategorií.

Objekt

Kontrétní squashový kurt, posilovna, masáž, solárium, konferenční místnost a pod.

Typ objektu

Typ objektu je pro objekty totéž co uživatelská kategorie pro uživatele. Definuje společné vlastnosti celé skupiny, například otvírací hodiny, ceny a pod.

Rezervace

Rezervace je objednání objektu pro uživatele v aplikaci (rezervace squashovýho kurtu, místnosti, ... ).

Typ rezervace

Volně přeloženo "způsob využití objektu". Jako příklad uvedu typ rezervace pro kategorii KlubPRO, kdy jednou zákazník regulérně kurt objedná a zaplatí (typ rezervace "běžná") a jednou čeká na volný kurt a až se uvolní, požádá obsluhu o zapnutí světel (typ rezervace "tréning").