Rezervace

 • Kurty nelze rezervovat ani rušit zpětně. U starších rezervací je možné editovat poznámku.
 • Pravidla pro rezervace jsou jasně dané popisem v kapitole "Co si jěště můžete objednat".
 • Po výběru data, typu objektu a času se po odeslání rezervace provede rezervace.
 • Po odeslání rezervace se zobrazí hláška "Úspěšné odeslání".
 • Na vaši e-mailovou adresu (kterou ste museli zadat při zadávání údajů) se odešle potvrzující e-mail.
 • Obsluze se zobrazí vaše rezervace a čeká se na její přijetí pro kontrolu.
 • Obsluha příjme rezervaci a vám se odešle potvrzující e-mail.
Obr.1: Plátno rezervací.

Na plátně rezervací se mohou nacházet čtyři typy údajů:

Zadání nové rezervace

Klikněte na pole "volno". Zobrazí se vám následovní okno.

Obr.2: Plný přístup - zadání nové rezervace.

Vyplňte čas do, typ rezervace a poznámku. Po kliknutí na "propočíst" se zobrazí cena podle cenníku platného v čase rezervované hodiny.

Poznámku, kterou zde zadáte má možnost zobrazit si i obsluha.

Po kliknutí na "odeslat" se rezervace uloží a vám se odešle potvrzující e-mail.

"Stornem" odejdete z formuláře bez potvrzení změn.

Hodiny starší než aktuální čas + minimální doba objednání dopředu není již možné rezervovat. Staré rezervace je možné editovat, avšak pouze omezeně (vysvětleno níže).

Pokud chcete zobrazit přehled rezervací pro jiný typ objektu, vyberte z menu z nabídky typů objektů jiný typ.

Možné problémy

 • Na pole "volno" není možné kliknout.
  • Hodina je starší než aktuální datum + minimální doba objednání dopředu.
 • Po kliknutí na "propočíst" při ceně se vám vypíše hláška "Nejednoznačně určená cena", "Nenalezen platný cenník" nebo "Nepodařilo se nalézt cenu".
  • Kontaktujte administrátora, je chyba v cenníku při určování cen, nebo zadáváte nepovolenou kombinaci typ objektu / typ rezervace.
Po kliknutí na "odeslat" se zobrazila hláška:
 • "Záznam již existuje!"
  • Než ste odeslali rezervaci, byl obsazen poslední volný kurt.
 • "Platnost kategorie uživatele vypršala nebo nemá dostatečný kredit!"
  • Platnost vaší kategorie vypršela, nebo v případě kreditových zákazníků - nemáte dostatečný kredit. Pokud to tak nemá být, kontaktujte administrátora.
 • "Pro uživatele typu 'fix' mohou být rezervovány pouze náhrady!" nebo "Uživatel nemá dostatečný počet hodin k náhradě!"
  • Pokud jste uživatel typu "FIX", nemáte nárok na běžné rezervace, pouze na náhrady za zrušené rezervace.
 • "Překročen maximální počet možných objednávek!"
 • "Zpětné ukládání není povoleno!"
 • Hlášky související s cenou.
  • Kontaktujte administrátora, je chyba v cenníku při určování cen, nebo zadáváte nepovolenou kombinaci typ objektu / typ rezervace.

Úprava existující rezervace

U všech rezervací (platných i starších) máte možnost měnit jedině poznámku. Po kliknutí na rezervaci v seznamu objednávek nebo na plátně rezervací se vám zobrazí okno pro editaci.

Po úpravě poznámky stiskněte "Potvrdit" pro uložení nebo "Storno" pro zatvoření formuláře bez uložení změn.

Zrušení rezervace

Zrušit možno pouze rezervace, na které jěště nevznikl nárok (pouze budoucí rezervace).

Obr.3: Plný přístup - zrušení rezervace.

Rezervace se zruší stisnutím "zrušit objednávku" v režimu editace.