Přihlášení se do aplikace

Po zadání přihlašovacího jména a hesla se dostanete do aplikace.

Nyní se vám může objevit box s nadpisem "vyberte typ zákazníka". Je to pokud patříte do vícero uživatelských kategorií (napřiklad raz jako "Klub" a raz jako "Liga 2005/06"). Vyberte tu roli, pod kterou chcete zadat rezervace. Pokud se chcete přepnout po výběru jedné z rolí do jiné, odhlašte se a znova přihlašte.

Obr.1: Výběr zákaznické kategorie.

Možné problémy

Pokud máte mít on-line přístup ke klientské aplikaci a po zadání jména a hesla vám to vypsalo "Chyba při přihlášení", mohlo nastat vícero druhů problémů.

Zle zadané jméno / heslo

Zle ste zadali jméno / heslo.

Řešení

  • Zadejte přihlašovací jméno a heslo znovu. Zkontrolujte, zda nemáte stisknutý "CAPS LOCK".
  • Pokud ste zapoměli heslo, není možné vám ho sdělit, protože se do databáze ukládá šifrovaně (kvůli ochraně) a není ho možné přečíst. Obsluha vám vygeneruje nové heslo a sdělí vám ho.

Vypršela platnost účtu

Zadali jste správné jméno a heslo, ale datum platnosti vašeho loginu je menší než aktuální datum.

Řešení

  • Volejte obsluhu, aby vám platnost vašeho konta prodloužila.

Výběr uživatelské kategorie

Nezobrazí se vám box pro výběr uživatelské kategorie.

Řešení

  • Máte pouze jednu uživatelskou kategorii, tak nemáte z čeho vybírat.